Codificare atex

https://d2eutohfshzu66.cloudfront.net/img/professional/atex-lighting/peli-atex-lighting-hazardous-environments.png


Atmosferă periculoasă

O atmosferă periculoasă este formată dintr-un amestec de substanțe inflamabile cu aerul sub formă de gaz, vapori sau ceață. In astfel de proporții poate fi aprins de temperaturi excesive, arcuri sau scantei. O zonă periculoasă este definită ca o zonă in care ar putea fi prezente atmosfere explozive și, prin urmare, ar putea necesita masuri speciale pentru construcția și utilizarea echipamentelor electrice.


Substanțe inflamabile / Sursa de aprindere / Oxigen

Gazele sau vaporii inflamabili / Scanteie
Lichide inflamabile / Electricitate statica
Praful combustibil / Temperatura
Fibre inflamabile

Industrii cu zone puternice de amenințare: petrol și gaze, industrii petrochimice, companii farmaceutice, fabrici de zahăr, stații de benzină, brigăzi de pompieri și salvare, inspecție aeronautică / aviație, operațiuni de drenaj municipale, producție de vopsea și lac, producție pe șantiere chimice, brutării industriale, ateliere de reparații, inspecție cisterne, tensiuni, fabrici de solvenți, maritime, centrale electrice.

https://d2eutohfshzu66.cloudfront.net/img/spacer.gif

Categorii

Locațiile potențial periculoase sunt impărțite in zone:

 • 0, 1, 2 pentru gaz, Vapori, aburi
 • 20, 21, 22 pentru praf

Lanterne aprobate pentru utilizare in aceste zone sunt impărțite in Categorii (1, 2, 3)

! O explozie accidentală intr-un loc periculos ar putea insemna rănirea gravă a unui angajat. Doar un supraveghetor autorizat trebuie să decidă categoria ATEX de iluminat pentru fiecare zonă după o evaluare strictă.


Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3


Zona 0 / 20

Zona 1 / 21

Zona 2 / 22

Criterii de zonă

În cazul în care o atmosferă explozivă există permanent sau este prezentă pentru perioade lungi de timp.

(> 1000 h./an)

Încă sigur, cu două defecte.

Este probabil ca o atmosferă să apară în funcționare normală.

(Între 10 si 1000 h./an)

Siguranță sporită în condiții de funcționare anormale.

O atmosferă explozivă nu este probabil să apară în funcționare normală și dacă se produce, aceasta va exista doar pentru o perioadă scurtă de timp.

(<10 ore / an) Echipament adecvat în condiții normale.

Pericol

Cert

Probabil

Improbabil

Categorii probate

1G

1G/2G
 1D/2D

1G/2G/3G
 1D/2D/3D

https://d2eutohfshzu66.cloudfront.net/img/professional/atex-lighting/peli-atex-zone-0-1-lighting.png

 

Clasificare SUA vs Europeană

Ce echipamente sunt calificate pentru utilizare intr-o zonă periculoasă este reglementat de diferite agenții de certificare. In America de Nord, FM (Factory Mutual) și UL (Underwriters Laboratories) oferă standarde, testare și certificare in Statele Unite, in timp ce CSA (Canadian Standard Association) face același lucru pentru Canada. In afara Americii de Nord, ATEX (Appareils destines tre utiliss en ATmospheres EXplosives) și IEC (International Electrotechnical Commission) oferă standarde recunoscute la nivel internațional.


Substanţă

Medii tipice

Clasificare US

Clasificare Europeană

Clasa I

Gaze inflamabile, vapori sau lichide

Rafinarie de ulei
 Depozit Paint
 Platformă petrolieră offshore
 Cabina de vopsire

Divizia 1
 
 
 Divizia 2

Categoria 1/Zona 0
 Categoria 2/Zona 1
 
 Categoria 3/Zona 2

Clasa II

Prafuri combustibile

Mina de carbune
 Siloz de cereale
 Fabrica de muniții
 Depozit de fân

Divizia 1
 
 
 Divizia 2

Categoria 1/ Zona 20
 Categoria 2 / Zona 21
 
 Categoria 3 / Zona 22

Clasa III

Fibre inflamabile

Fabrică de hârtie
 Prelucrarea lemnului Facilitate
 Fabrica de textile
 Gin de bumbac

N/A

N/A

* O lanterna certificată la categoria 1 (zona 0) este sigură pentru utilizare in zonele clasificate in categoria 2 (zona 1) și categoria 3 (zona 2). Opusul nu este valabil. Aceste informații ar trebui luate doar ca orientare. Contactați-ne pentru detalii specifice atât pentru directivele SUA, cât și pentru cele europene.

 

          Pentru a indeplini cerintele exacte ale directivei ATEX 2014/34 / UE, lanternele Peli sunt testate pentru a se asigura ca nu prezinta nici o amenintare de aprindere atunci cand functioneaza in locuri cu potential exploziv. Folosind laboratoare autorizate, lanternele sunt testate pentru a se asigura ca vor rezista la impact, expunere severa in medii cu potential exploziv si vor respecta un grad minim de protectie IP54 impotriva patrunderii apei si a prafului. Longevitatea si siguranta sunt asigurate prin proiectare. Lanternele cu aprobari pentru mediu cu potential exploziv gazos nu necesita test de impact; necesita doar IPX4 (aprobarea pentru mediu cu potential exploziv gazos nu necesita test de praf IP5X. Aprobarea pentru mediu cu potential exploziv prafos necesita testarea pentru protectie la praf IP6X).
          Fiecare lanterna certificata de ATEX ar trebui sa aiba un cod imprimat pe carcasa. Acest cod informeaza utilizatorul cu privire la zona in care aceasta poate fi utilizata in conditii de siguranta, fara risc de explozie.

Tabel cu Codificare Atex, Sprinter Distribution

 

Marcare ATEX pentru mediu minier

I

M1

Ex

ia

I

Ma

 

I

Grupa echipament

Aprobat pentru utilizare miniera

MI
MII

Categorie echipament si mediu de utilizare

2 nivele de protectie /2 defecte independente
1 nivel de protectie / bazat pe utilizare normala

Ex

Marcaj specific

Protectie la explozie

ia/ib

Tip de protectie

Nivel de siguranta intrinseca a dispozitivului in zona 0/1

I

* Grupa gaz

Metan

Ma/Mb

Nivelul de protectie al echipamentului

Ridicat, sigur cu 2 defecte /Ridicat, sigur cu 1 defect

Marcare ATEX pentru mediu gazos

II

1G

Ex

ia

IIC

T4

Ga

 

I
II

Grupa echipament

Aprobat pentru mina
Fara aprobare pentru mina

1G
2G
3G

Categorie echipament si mediu de utilizare

Categoria 1, utilizare in Zona 0/1/2
Category 2, utilizare in Zona 1/2
Category 3, utilizare in Zona 2

Ex

Marcaj specific

Protectie la explozie

ia/ib/ic

Tip de protectie

Nivel de siguranta intrinseca a dispozitivului Zona 0/1/2

IIA
IIB
IIC

* Grupa gaz

i.e. Propan
i.e. Etilena
i.e. Hidrogen

T1/T2/T3
T4/T5/T6

* Clasa de temperatura

Temperatura maxima a suprafetei de 450°C/300°C/200°C
Temperatura maxima a suprafetei de 135°C/100°C/85°C

Ga/Gb/Gc

Nivelul de protectie al echipamentului

Ridicat, sigur cu 2 defecte /Ridicat, sigur cu 1 defect

Marcare ATEX pentru praf

II

1D

Ex

ia

IIIC

T130°C

Da

 

I
II

Grupa echipament

Aprobat pentru mina
Fara aprobare pentru mina

1G
2G
3G

Categorie echipament si mediu de utilizare

Categoria 1, utilizare in zona 20/21/22
Categoria 2, utilizare in zona 21/22
Categoria 3, utilizare in zona 22

Ex

Marcaj specific

Protectie la explozie

ia/ib/ic

Tip de protectie

Nivel de siguranta intrinseca a dispozitivului Zona 0/1/2

IIA
IIB
IIC

* Grupa praf

i.e. Fibre inflamabile
i.e. Praf ne-conductiv
i.e. Praf conductiv

T

* Clasa de temperatura

Nivelul temperaturii maxime a suprafetei trebuie indicat de producator

Da/Db/Dc

Nivel de protectie al echipamentului

Foarte ridicat, sigur cu 2 defecte /Ridicat, sigur cu 1 defect

* Clasa de temperatura

Clasa de temperatura

Temperatura de aprindere

Exemple

T1

≥ 450 °C

Propan, gaz de iluminat, hidrogen

T2

≥ 300 °C

Alcool etilic, Etilena, Acetilena

T3

≥ 200 °C

Combustibil

T4

≥ 135 °C

Acetaldehida

T5

≥ 100 °C

Hidroxilamina

T6

≥ 85 °C

Disulfură de carbon

– Temperatura de autoaprindere este temperatura in oC la care un gaz se va aprinde spontan fără altă sursă de aprindere

– Deoarece nu există nicio corelație intre energia de aprindere și temperatura de aprindere pentru grupările de gaze, a fost stabilit un cod de temperatură

– Clasa de temperatură se bazează pe utilizarea la o temperatură ambiantă de -20oC/40oC. Dacă temperatura ambiantă diferă de intervalul respectiv, trebuie să fie afișată.

* Grupa de gaz

Industrie

Grupa gaz

Substanta

Energia minima de aprindere

Selectarea echipamentului

Industria miniera
Grupa I

I

Metan

200 µJ

Pentru mine susceptibile la metan

Industria de suprafata
Grupa II

IIA
IIB
IIC

Propan
Etilena
Hidrogen

180 µJ+
60 – 180 µJ
20 – 60 µJ

Atmosfere care contin propan/butan/petrol/amoniac

Atmosfere care contin etilena/eter

Atmosfere care contin hdrogen/acetilena

– Gazele sunt impărțite in două grupe, bazate pe valorile LEL și UEL.

* Grupa de praf

Grupa de praf

Substanta

Selectarea echipamentului

Exemple

IIIA

Fibre inflamabile > 0,5mm

Suprafata exploziva > 1000 hrs/yr

Așchii de lemn

IIIB

Praf neconductiv cu rezistivitate electrică > 103 Ωm

Suprafață explozivă între 10 si 1000 hrs/yr

rumeguș, făină

IIIC

Praf neconductiv cu rezistivitate electrică ≤ 103 Ωm

Suprafață explozivă între 10 si 1000 hrs/yr

Pilitura metalica

– Zone de praf sunt definite ca grupa III și se referă la echipamentele destinate utilizării in spații cu o atmosferă de praf exploziv, altele decat mine grizutoase.

Temperatura maxima a suprafetei

Echipamentul electric din grupa III este marcat cu o temperatură cu prefixul „T”, care detaliază temperatura maximă reală care poate fi găsită pe orice suprafață accesibilă, de o atmosferă de praf potențial explozivă. Temperatura de aprindere a unui cu praf cu potential de pericol specific trebuie să fie mai mare decat temperatura maximă a suprafeței afișată pe echipamentul electric.

Temperaturi de aprindere pentru praf combustibil comun

Tip de praf

Grupa de praf

Strat de praf (5mm)
Temperatura minima de aprindere (°C)

Nor de praf (5mm)
Temperatura minima de aprindere (°C)

Aluminiu

IIIC

450

560

Praful de sablare (bucăți de vopsea)

IIIB

270

390

Carbune

IIIB

380

560

Faina

IIIB

450

430

Granule

IIIA

290

490

Pulbere de fier

IIIC

450

520

Fibra de hârtie

IIIA

335

470

PVC

IIIB

440

680

Rasina (Epoxy)

IIIB

240

532

Cauciuc

IIIB

450

470

Funingine

IIIB

450

720

Amidon (porumb)

IIIB

490

430

Zahar

IIIB

460

360

Lemn (făină)

IIIB

305

470

Numărul certificatului de examinare de tip CE / UE

TRAC

13

ATEX

0009

X

Organism notificat responsabil cu examinarea de tip CE / UE

anul emiterii

Certificat ATEX

Numar de serie

Sufix numar

 

Acceseaza magazinul nostru online Sprinter2000

Scroll to Top

Inginer vanzari

Candidatul Ideal

 • absolvent studii tehnice cu experienta si cunostinte din domeniul electrotehnic
 • experienta in vanzari B2B
 • limba engleza – avansat
 • abilitati dе comunicare si negociere
 • persoana cu initiativa si cu dorinta dе implicare si afirmare
 • permis conducere cat.B si disponibilitate deplasari

Descrierea jobului

 • ofеrtаre si consultаntа cliеnti
 • negоcierea conditiilоr cоmеrcialе si contractare
 • derulаrea cоntractеlor

Oferta (bоnusuri, beneficii):

 • pachet salarial motivant, in functie de performante; contributii sociale declarate la ANAF pentru toate sumele achitate.
 • bonusuri de performanta
 • instruiri periodice, atat in domeniul tehnic cat si al vanzarilor.
 • tichete de masa, diurne pentru deplasari interne si externe
 • autoturism de serviciu

Jobul este locat in Rasnov, insa jobul presupune si deplasari in tara.

Agent vanzari vansell (cod AV1)

Candidatul Ideal

 • Bune abilitati dе comunicare si adaptare.
 • Disponibilitate pentru o activitate preponderent dе teren.
 • Orientat spre atingerea rezultatelor dorite.
 • Studii medii.
 • Permis conducere – Categoria B.
 • Constituie avantaj experienta in operare pe tableta/smartphone,PC (excel, mail).

Descrierea jobului

 • Agеnt de vаnzаri VANSELL (negociеrе, cоntаctarе clienti noi, comеnzi, fаcturаre, livrаre si incаsarе).
 • Ofеrtare/facturаre/livrare/incasare la clienti conform rute planificate.
 • Actioneaza in sensul dezvoltarii afacerii companiei prin realizarea in aria repartizata a volumelor de vanzari si a obiectivelor de acoperire clienti.

Responsabilitati

 • Contruieste si mentine baza de clienti in zona pe care o administreaza.
 • Viziteaza zilnic numarul de client pentru a atinge standardele impuse de companie, conform ruting planificat.
 • Vinde produsele conform obiectivelor de vanzare.
 • Se asigura de recuperarea in intregime a contravalorii facturilor din aria sa de acoperire.
 • Indeplineste planul de vanzari si incasari precum si alte obiective conexe de vanzari si distributie.

Beneficii

 • Pachet salarial atractiv – salariu fix + comision din incasari.
 • Bonusuri lunare in functie de performante (nr. clienti, vanzari,incasari).
 • Tichete de masa (30 lei/zi) si diurna (50 lei/zi).
 • Tableta si telefon de serviciu.
 • Masina de serviciu.
 • Sustinere in construirea unei cariere de succes.

Completeaza formularul de mai jos.