REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campanie „Suporter cu energie”

Art. 1 – Organizatorul
Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori „Suporter cu energie!” (denumita in continuare „Concurs” sau „Campania”) este SPRINTER 2000 S.A. (denumita in continuare “Organizatorul” sau „Sprinter2000”), cu sediul in Brasov, str.Nicolae Iorga, nr.2, etaj 3, jud.Brasov, CUI RO6620460, capital social 5.182.000 lei.
1.1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.2. Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a campaniei promotionale
2.1. Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2. Campania va incepe pe data de 20 Noiembrie 2022 si se va desfasura pana pe data de 18 Decembrie 2022 (pe durata Campionatului Mondial de Fotbal – FIFA 2022, Qatar).

Art. 3 – Produse Participante
3.1 Prin produse Participante se vor intelege doar urmatoarele produse importate si comercializate de catre Organizator pe piața din România, prin intermediul distribuitorilor enumerați:

PRODUSE PARTICIPANTE:
– Acumulatori auto Varta
– Acumulatori auto Foton Start si Foton Start AGM

MAGAZINE ONLINE PARTICIPANTE (lista exclusiva!):
www.emag.ro (facturi emise de Dante International S.A.)
www.sprinter2000.ro (facturi emise de Sprinter 2000 S.A.)

3.2 Produsele participante la campanie sunt disponibile in limita stocului existent.
3.3 Acumulatorii Varta/Foton Start achizitionati de la oricare alte magazine decat cele enumerate mai sus nu participa in aceasta campanie.

Art. 4 – Regulamentul oficial al campaniei
4.1 Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
• in format electronic, prin accesarea site-ului www.sprinter-distribution.ro/suporter-cu-energie/regulament
• in urma unei solicitari pe email la comenzi@sprinter-distribution.ro.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
4.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul de campanie www.sprinter-distribution.ro, urmand ca modificarile aduse prin acestea sa intre in vigoare in 24 de ore de la publicarea lor.

Art. 5 – Dreptul de participare
5.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani sau persoanele juridice si/sau persoane fizice autorizate, care achizitioneaza minim un produs participant, de la unul din magazinele online participante, pe durata companiei. Atat achizitia (data facturii), cat si inscrierea trebuie sa se realizeze numai in perioada campaniei (20.11.2022 – 18.12.2022).
5.2 Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:
• angajatii companiilor SPRINTER 2000 S.A. si Dante International S.A.
• acele persoane juridice, respectiv acele intreprinderi individuale si intreprinderi familiale in care angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor si ai companiilor implicate in desfasurarea acestei Promotii, ai companiilor distribuitoare ale Organizatorului si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie, verisori/ verisoare etc) detin participatii sau functii. Persoanele enumerate aici nu sunt eligibile a participa la aceasta campanie nici in calitate de persoane fizice autorizate.
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la campanie.

Art.6 – Premiile campaniei
In cadrul Campaniei, Organizatorul va acorda, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

PremiuCantitateValoare unitara (lei cu TVA)Valoare totala (lei cu TVA)
Minge Adidas Replica 20228015712560

Pe durata campaniei se vor acorda cate 20 premii saptamanale, pentru participantii inscrisi in saptamana anterioara tragerii. In total se vor ograniza 4 extrageri saptamanale.

Minge Adidas Replica – FIFA World Championship, Qatar 2022
(imagine exemplificativa – produsul real poate fi usor diferit ca material si culoare, respectand insa in totalitate specificatiile)

Un participant (prin participant se va intelege persoana fizica – daca achizitia este facuta pe persoana fizica, persoana juridica – in cazul in care achizitia este facuta pe o persoana juridica, indiferent de persoana fizica care a facut inscrierea) poate avea dreptul:
– la o participare in campanie cu o sansa saptamanala pentru castigarea prin tragere la sorti a unui premiu constand in Minge Adidas Replica World Championship 2022 (valoare 157 lei inclusiv tva).
Premiile nu pot fi schimbate pentru bani (nu se poate oferi contravaloarea in numerar) sau alte produse.
– o persoana nu poate participa in campanie decat cu o singura sansa la fiecare extragere saptamanala, indiferent cate produse participante va achizitiona, sau cate achizitii va face in saptamana respectiva.
Extragerile se organizeaza saptamanal, in zilele 28 noiembrie, 5, 12 si 19 decembrie 2022, iar castigatorii vor fi anuntati pe pagina www.sprinter-distribution.ro/suporter-cu-energie si pe toate canalele noastre de social media, pana la data de 23 Decembrie 2022. Pentru a intra in posesia premiilor din cadrul loteriei, castigatorii trebuie sa prezinte in maxim 5 zile de la solicitare o copie / foto CI in vederea efectuarii de catre Organizator a impozitului aferent valorii premiului, daca este cazul. De asemenea, castigatorul va trebui sa ofere adresa la care premiul va fi livrat si un numar de telefon mobil la care va putea fi contactat de curier in vederea livrarii premiului.
Participantilor care se inscriu li ve vor aloca numere in ordinea inscrierii lor, iar tragerile la sorti se vor face prin mecanismul de generare a unor numere aleatorii random.org. Tragerile la sorti vor fi inregistrate si postate pe pagina de facebook www.facebook.com/sprinter2000. Numele castigatorilor vor fi postate in max. 3 zile de la fiecare extragere atat pe www.sprinter-distribution.ro/suporter-cu-energie/, cat si pe www.facebook.com/sprinter2000.

Nota: Participantii care au returnat sau au inregistrat o cerere de retur pentru produsul participant pe durata campaniei, vor fi automat exclusi din tragerea la sorti! (retururile partiale nu atrag excluderea din tragerea la sorti).

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii campaniei
7.1. Conditii privind inscrierea valabila in vederea participarii:
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus;
(2) Inscrierea in Campanie se va face exclusiv in perioada mentionata la Art. 7.2 de mai jos, de catre particiant;
(3) Participantul trebuie sa se inregistreze pe www.sprinter-distribution.ro/suporter-cu-energie si sa completeze urmatoarele informatii obligatorii:

 • Prenume
 • Nume
 • E-mail
 • Telefon mobil
 • Data achizitiei
 • Nume Magazin:
 • Scan/ poza factura fiscala

(4) Data limita pana la care participantii se pot inscrie conform procedurii mentionate la art. 7.1. (3) este de 18 Decembrie 2022, data inscrierii pe site.
(5) Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile efectuate dupa data limita stabilita.
(6) Organizatorul nu este raspunzator de corectitudinea informatiilor obligatorii, completate pe site sau furnizate ulterior la cerere, necesare pentru expedierea premiului. In cazul in care datele introduse in formular nu sunt corecte sau castigatorul nu a fost gasit de curier, indiferent de motiv, organizatorul nu va efectua o a doua expediere (sau un al doilea email) catre acelasi participant. Daca se constata ca datele necesare expedierii premiilor, in speta adresele de mail, nu sunt corecte, Organizatorul va redistribui premiul urmatorului castigator de pe lista de rezerva.
(7) Premiile din loterie se vor acorda saptamanal in modul urmator : participantii validati care au achizitionat un produs participant in saptamana anterioara, vor intra in tragerea la sorti saptamanala. In cadrul tragerii la sorti se vor stabili 20 castigatori si 4 rezerve. In cazul in care un castigator desemnat nu raspunde in maxim 5 zile de la primirea emailului din partea Sprinter2000 sau in cazul in care refuza trimiterea informatiilor necesare in vederea livrarii premiului, premiul castigatorului va fi invalidat, iar premiul va fi oferit urmatoarei rezerve.
(8) La fiecare tragere saptamanala vor participa cumparatorii inscris astfel:
(a) La tragerea din 28 nov.2022: cei inscrisi in 20-27 nov.2022
(b) La tragerea din 5 dec.2022: cei inscrisi in 28 nov – 4 dec.2022
(c) La tragerea din 12 dec.2022: cei inscrisi in 5-11 dec.2022
(d) La tragerea din 19 dec.2022: cei inscrisi in 12-18 dec.2022
(9) Promotia este valabila doar pentru persoanele care achizitioneaza acumulatori auto Varta / Foton Start de la unul din magazinele participante in aceasta campanie, conform art.3.1.
(10)

7.2 Mecanismul campaniei promotionale
(1) Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze minim un produs participant, in intervalul 20 Noiembrie – 18 Decembrie, pe baza de factura/bon fiscal, de la unul din magazinele participante in campanie aflati in lista de magazine de la art.3.1 si sa se inscrie cu factura de achizitie pentru participarea la tragerea la sorti, accesand www.sprinter-distribution.ro/suporter-cu-energie pana pe data de 18 decembrie 2022, inclusiv. O persoana poate participa cu o singura sansa saptamanala in campanie, indiferent de cate produse a achizitionat si cate inscrieri a facut in saptamana respectiva- inscrierile saptamanale multiple vor fi eliminate din tragerea la sorti.
Participantii trebuie sa se inscrie furnizand informatiile solicitate, enumerate la 7.1 (3)
(2) O persoana se poate inscrie si la mai multe extrageri saptamanale, dar cu ahizitii facute in saptamanile aferente!
(3) Dupa transmiterea informatiilor obligatorii pe site, participantul va primi o informare conform careia datele transmise sunt verificare si prelucrate.
(4) Un participant, poate castiga maxim un premiu/saptamana pe durata campaniei.
(5) O factura poate fi inregistrata o singura data in cadrul campaniei de catre participant, indiferent de numarul de acumulatori achizitionat pe factura. Inregistrarea de mai multe ori a aceleiasi factura va atrage eliminarea din concurs.
(6) In mesajul de invalidare participantului i se va mentiona motivul invalidarii inscrierii. Daca se mai afla in termenul de acceptare a inscrierilor in Campanie, participantul poate sa modifice/ corecteze informatia/informatiile/atasamentul gresite la momentul inregistrarii printr-o noua inregistrare in conditiile prevazute de Art. 7.1, pana la datele limita prevazute la Art. 7.1.(4). Posibile motive de invalidare pot fi urmatoarele, dar fara a se limita la: inscrieri multiple din partea aceleiasi companii sau aceleiasi persoane fizice, lipsa factura, factura ilizibila, deteriorata, factura nu este din perioada Campaniei, factura trimisa de mai multe ori sau de aceeasi persoana sau de persoane diferite, documentul atasat nu este factura, nu s-a achizitionat un produs participant, achizitia nu s-a facut de la unul din magazinele participante, o inregistrare a fost facuta deja pentru aceeasi persoana fizica sau juridica, factura este proforma, informatiile sunt incomplete, incorecte sau informatiile din inregistrare nu coincid cu cele de pe factura, inscrierea unui participant care nu are dreptul de a se inscrie in Campanie, produs returnat, alte cazuri reiesite din acest Regulament.
(7) In cazul in care mai multe persoane incarca aceeasi factura, sub conditia respectarii tuturor celorlalte cerinte din Regulament cu privire la participanti, produse sau participare, se va lua in considerare prima inscriere transmisa in sistemul Organizatorului. Organizatorul nu accepta nicio raspundere pentru prejudiciile cauzate oricarei persoane rezultand din invalidarea oricarei inscrieri ulterioare din orice motive.
(8) Nu vor fi luate in considerare si nici nu vor fi publicate fisierele care nu respecta conditiile impuse de lege; de asemenea, vor fi sterse de pe site-ul campaniei materialele care ulterior publicarii lor, se descopera ca au incalcat prevederile legale si anume materiale ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, discriminatorii, rasiste sau xenophobe, materiale ce constituie o incalcare a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale.
(9) Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate campaniei.
(10) De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate campaniei www.sprinter-distribution.ro/suporter-cu-energie/
(11) Participantii sunt in intregime responsabili de continutul textelor, pozelor si informatiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.
(12) Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei in vigoare. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.
(13) Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din campanie materialele transmise de participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior, precum si de a ii descalifica pe acei participanti.
(14) In cazul in care din motive obiective tragerile la sorti nu pot fi desfasurate la datele anuntate, pe pagina de concurs sipe facebook se va publica data la care se reprogrameaza (aceasta facandu-se cat mai curand posibil).

7.3. Validarea castigatorilor
Participantii care vor respecta conditiile impuse la Art 7.1 si Art. 7.2 de mai sus pot fi desemnati castigatori in urma procesului de validare.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al campaniei promotionale, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in campania promotionala potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus;
(2) Pentru a putea fi validat castigator, Participantului trebuie sa i se prelucreze datele sale cu caracter personal de catre Organizator, in vederea acordarii premiului.
(3) Un Participant se poate inregistra in campania promotionala o singura data in fiecare saptamana de Concurs.
(4) Un Participant poate castiga doar un singur premiu/saptamana, pe durata campaniei. Inscrierea in campanie sa se realizeze conform Art. 7.1 si Art. 7.2. de mai sus.
(5) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus.
(6) Respectarea datelor limita de inscriere prevazute la Art. 7.1 (5) si 7.1. (6) de mai sus.
(7) Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati conform regulamentului prezent.

7.4. Intrarea in posesia premiilor
Castigatorul va fi informat prin e-mail daca inscrierea in Campanie este validata sau nu. In cazul in care inscrierea nu ii este validata i se va trimite acest fapt impreuna cu motivul invalidarii.
Corespondenta cu participantii si castigatorii se va purta numai pe adresa de email furnizata de acestia la inscrierea in campanie.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale prevazute la Art. 7.1., furnizate Organizatorului, nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza adresei de email incorecte / incomplete sau daca datele de livrare sunt incorecte/incomplete sau castigatorul nu poate fi gasit la adresa de livrare sau nu poate fi altfel contactat.

Livrarea prin curier a premiilor va fi suportata de Organizator. Participantii sunt informati ca Organizatorul sau curierul NU le vor cere sub nicio forma sume de bani cu titlu de cheltuieli de transport, asigurare, impozite, sau altele asemenea!

Art. 8 – Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile legale aplicabile, daca este cazul.

Art 9 – Limitarea raspunderii
9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. Sprinter2000, in calitate de organizator, isi rezerva dreptul de a face verificari aleatorii ale participantilor prin solicitarea unei copii CI din partea acestora. Termenul de confirmare din partea participantilor este de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii pe e-mail, iar imposibilitatea verificarii datelor inregistrate atrage invalidarea participantului. Datele regasite in copia CI sunt utilizate numai in vederea verificarii si validarii inregistrarii, iar ulterior acestui pas, datele vor fi distruse. Copia CI trimisa poate avea blurate datele mentionate la CNP, serie si numar, acestea nefiind necesare pentru realizarea validarii. Pentru castigatorii Concursului, datele de CI sunt solicitate pentru indeplinirea obligatiilor fiscale astfel incat numele si CNP-ul trebuie sa fie vizibile pe copia CI transmisa. In cazul in care datele nu sunt vizibile, castigatorul va fi contactat pentru transmiterea unei copii CI din care sa se vada clar datele solicitate. Transmiterea premiului se va realiza doar dupa primirea unei copii CI corespunzatoare. Netransmiterea unei astfel de copii CI in termenul de 5 zile lucratoare, va conduce la invalidarea premiului castigatorului.
9.2. Organizatorul campaniei “SUPORTER CU ENERGIE!” nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta, exceptie facand cele prevazute de O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inregistrari in cadrul acestei campanii, decizia comisiei formata din angajatii Organizatorului este definitiva.
9.4. Oraganizatorii nu isi asuma respomsabilitatea pentru:
1. Inscrierea online pe un alt canal decat prin intermediul paginii www.sprinter-distribution.ro/suporter-cu-energie/ ce ar duce la neprimirea informatiilor de catre Organizator;
2. Inregistrarile online facute in afara perioadei campaniei mentionate mai sus;
3. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii mentionate la art 7.1.;
4. Erori in datele furnizate de catre participanti; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, a comunicarii statusului privin inscrierea in campanie, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale
5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului;
6. Organizatorul nu va fi responsabil de imposibilitatea trimiterii premiului, in cazul in care adresa de email este gresita.
7. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului trimiterii acestora nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
8. Comunicarile electronice trimise catre participant in legatura cu participarea la Campanie, care vor intra in spam/junk, participantului revenindu-i obligatia de a verifica toate folderele mail-ului.
9. Defectiuni tehnice ale providerul de internet;
10. Blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale website-ului, implicate in procesul de acordare a premiilor.
11. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele);
12. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate sunt: Browser internet (Google Chrome, Mozilla versiunea minima 23, Opera 20), Sistem de operare minim Windows 2000; java script activat.
13. Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea acestuia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

Art. 10 – Prelucrarea datelor personale
10.1 Prin inscrierea in Campania “SUPORTER CU ENERGIE!”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.
10.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Art. 11 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 12 – Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului pe adresa str.Nicolae Iorga nr. 2 etaj 3, Brasov, jud. Brasov, sau pe adresa de email: comenzi@sprinter- distribution.ro pana la data de 23 Decembrie 2022. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 – Alte Clauze
Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz, limbaj licentios, comportament agresiv, defaimare, reclamatii repetate dovedit nefondate sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei. In astfel de cazuri Organizatorul poate inclusiv sa restrictioneze accesul unui participant pe site-ul de inscriere si pe pagina de facebook.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
“SUPORTER CU ENERGIE!”
(“Campania”)
– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

Date privind operatorul de date cu caracter personal:
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: SPRINTER 2000 S.A. cu sediul in Str.Nicolae Iorga nr.2 etaj 3, Brasov, Brasov, Romania inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/3263/1994, avand Codul Unic de inregistrare RO6620460, in calitate de operator (denumita in continuare „Operatorul”),

1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Nume si prenume;
(ii) E-mail;
(iii) Numar de telefon si adresa de livrare pentru premiu;
(iv) Datele din actul de identitate (mai putin codul numeric personal, seria si numarul) vor fi colectate doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie sau pentru a valida identitiatea castigatorului.
(v) In ceea ce priveste castigatorii loteriei, Operatorul va prelucra datele din actul de identitiate (codul numeric personal) pentru indeplinirea obligatiilor fiscale.

2. Scopul procesarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului pentru:
(vi) Organizarea si desfasurarea campaniei
(vii) Desemnarea si validarea castigatorilor
(viii) Atribuirea premiilor
(ix) Indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului
(x) Activitati de promovare a Operatorului (marketing)

3. Temeiul juridic
Prelucrarea datelor in scopurile de la art. 2:
– i)-iii) este necesara pentru executarea unui contract (prezentul Regulament) la care participantii la Campanie sunt parte;
– (iv) se realizeaza pentru indeplinirea unor obligatii legale; si
– (v) se realizeaza in temeiul consimtamantul participantului.

4. Transferul datelor cu caracter personal
Operatorul va păstra datele cu caracter personal în cadrul Spațiului Economic European (SEE). Operatorul va putea transfera datele cu caracter personal îin vederea validarii si experierii premiilor prin intermediul email, firma de curierat in vederea livrarii premiilor catre castigorii Loteriei.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile de la incheierea Campaniei.

In cazul operatiunilor de marketing, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate pana la retragerea consimtamantului sau 1 (unu) ani de la data ultimului contact.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

6. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa din antet sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail. Dacă Participantii consideră că drepturile privind protecția datelor cu caracter personal sunt încălcate în vreun fel, aceștia au dreptul de a solicita remedierea de la SPRINTER2000 sau să contacteze
Autoritatea Nationala pentru Supravegherea si Protecția Datelor cu Caracter Personal.

7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

8. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Scroll to Top

Inginer vanzari

Candidatul Ideal

 • absolvent studii tehnice cu experienta si cunostinte din domeniul electrotehnic
 • experienta in vanzari B2B
 • limba engleza – avansat
 • abilitati dе comunicare si negociere
 • persoana cu initiativa si cu dorinta dе implicare si afirmare
 • permis conducere cat.B si disponibilitate deplasari

Descrierea jobului

 • ofеrtаre si consultаntа cliеnti
 • negоcierea conditiilоr cоmеrcialе si contractare
 • derulаrea cоntractеlor

Oferta (bоnusuri, beneficii):

 • pachet salarial motivant, in functie de performante; contributii sociale declarate la ANAF pentru toate sumele achitate.
 • bonusuri de performanta
 • instruiri periodice, atat in domeniul tehnic cat si al vanzarilor.
 • tichete de masa, diurne pentru deplasari interne si externe
 • autoturism de serviciu

Jobul este locat in Rasnov, insa jobul presupune si deplasari in tara.

Agent vanzari vansell (cod AV1)

Candidatul Ideal

 • Bune abilitati dе comunicare si adaptare.
 • Disponibilitate pentru o activitate preponderent dе teren.
 • Orientat spre atingerea rezultatelor dorite.
 • Studii medii.
 • Permis conducere – Categoria B.
 • Constituie avantaj experienta in operare pe tableta/smartphone,PC (excel, mail).

Descrierea jobului

 • Agеnt de vаnzаri VANSELL (negociеrе, cоntаctarе clienti noi, comеnzi, fаcturаre, livrаre si incаsarе).
 • Ofеrtare/facturаre/livrare/incasare la clienti conform rute planificate.
 • Actioneaza in sensul dezvoltarii afacerii companiei prin realizarea in aria repartizata a volumelor de vanzari si a obiectivelor de acoperire clienti.

Responsabilitati

 • Contruieste si mentine baza de clienti in zona pe care o administreaza.
 • Viziteaza zilnic numarul de client pentru a atinge standardele impuse de companie, conform ruting planificat.
 • Vinde produsele conform obiectivelor de vanzare.
 • Se asigura de recuperarea in intregime a contravalorii facturilor din aria sa de acoperire.
 • Indeplineste planul de vanzari si incasari precum si alte obiective conexe de vanzari si distributie.

Beneficii

 • Pachet salarial atractiv – salariu fix + comision din incasari.
 • Bonusuri lunare in functie de performante (nr. clienti, vanzari,incasari).
 • Tichete de masa (30 lei/zi) si diurna (50 lei/zi).
 • Tableta si telefon de serviciu.
 • Masina de serviciu.
 • Sustinere in construirea unei cariere de succes.

Completeaza formularul de mai jos.